1

 

Personvernerklæring for Axactor Norway AS

Behandlingsansvarlig

Country Manager Stina Koren er på vegne av Axactor Norway AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om oppdragsgivers kunder:

Navn, adresse, tidligere adresse, telefonnummer, epostadresse, fødselsdato, personnummer, lignings og kredittopplysninger, arbeidsgiver, eiendom, eiendeler, formuesgoder.

Vi lagrer i tillegg betalingshistorikk, korrespondanse, betalingsavtaler, referater fra samtaler og møter.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser i forbindelse med fakturaoppfølging og som inkassator etter avtale med din(e) kreditor(er) som er vår oppdragsgiver, og for å ivareta lovpålagte krav.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gjennomføre rettslige prosesser mot korrekt skyldner, og som beslutningsgrunnlag for inkassosaksbehandling.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse med mer benyttes for å inndrive forfalte krav mot oppdragsgivers kunder.

Grunnlaget er hjemlet i inkassoloven, oppdragsavtalen med kreditor, og det faktiske oversendte oppdraget.

Innhenting av personopplysninger

Vi mottar og lagrer personopplysninger på oppdragsgivers kunder når vi mottar inkassooppdrag fra våre oppdragsgivere, og i forbindelse med det løpende inkassooppdraget.

Vi innhenter og lagrer også personopplysninger på oppdragsgivers kunder fra Bisnode, Folkeregisteret, Skatteetaten, Posten, Brønnøysundregistrene, Statens Kartverk, nettsider som tilbyr telefon og adresseopplysninger.

Vi lagrer personopplysninger vi mottar fra oppdragsgivers kunder i samtaler og korrespondanse.

Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Les mer om bruk av informasjonskapsler her https://axactor.no/cookiepolicy.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det, eller dette nødvendiggjøres av inkassosaksbehandlingen.

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre oppdragsgivere og våre samarbeidspartnere Bisnode, Folkeregisteret, Posten, Brønnøysundregistrene og Statens Kartverk.

I forbindelse med rettslige prosesser vil opplysninger i henhold til krav i lov og forskrift også utleveres til forliksråd, namsmyndighet, hovedstevnevitnet, tingretten og andre rettsinstanser, eventuelle medhjelpere ved tvangsfullbyrdelse og andre rettslige prosesser, til arbeidsgivere/Nav ved påleggstrekk i lønn eller andre ytelser.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med inkassooppdrag slettes i henhold til bransjenormen fra Datatilsynet:

Bransjenormer: Sletting av personopplysninger i tilknytning til inkassosaker

Oppdragsgiver / type krav

Betalt

Feilsendt / tilbakekalt

Ikke betalt

Regnskaps-materiale

Behov

Hjemmel

Ordinære inkassosaker

3 år etter betaling

1 år etter avsluttet

1 år etter foreldelsesdato

10 år

Se begrunnelser

Pol. § 28. 1 ledd. Regnskapsloven

Offentlige krav

5 år etter betaling

5 år etter avsluttet

5 år etter avsluttet

10 år

Offentlige oppdragsgivere har en mer langsiktig internrevisjonsrutine

Pol. § 28. 1 ledd. Regnskapsloven

Bank/finans *)

3 år etter betaling

3 år etter avsluttet

3 år etter avsluttet

10 år

Utvidet behov for å lagre informasjon for å kunne tilfredsstille EU-direktiver

Pol. § 28. 1 ledd. Regnskapsloven

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter, samt EUs personvernforordning (GDPR). Dersom du er registrert kan du kreve innsyn i egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av feilaktige opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Personvernombud

Vi har et personvernombud, Simen Veierland, som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt. Henvendelser om innsyn sendes til post@axactor.com.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger både ved fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll. Våre personopplysninger som er lagret på dataservere er alle kontrollert gjennom databehandleravtaler med Intility AS. Personopplysninger som oppbevares fysisk ved våre kontorer, er alle underlagt våre interne rutiner for tilgang- og adgangskontroll.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til:

Axactor Norway AS v/ Personvernombud

Postboks 673 Strømsø

3003 DRAMMEN


 

 

Scroll to top