Our services top banner
Fakturaoppfølging

Med denne løsningen får du pengene raskere inn, bedre likviditet, lavere kostnader og reduserte tap på krav. Det gir en stabil og god oppfølging av alle dine fakturaer, uavhengig om det er mye å gjøre, sykdom eller ferieavvikling. Enkelt, fleksibelt og effektivt!

Axactors unike fakturaoppfølging og inkassoløsning er fullintegrert med ditt økonomisystem. Dette gir deg mulighet for automatiserte purre- og inkassoløsninger, tilpasset ditt behov. Via integrasjonen ser Axactor automatisk hva du fakturerer - de integrerer seg også med banken din. På den måten slipper du å være a jour med egen reskontro for å få fulgt opp dine fakturaer.

Inkasso

Vår klare målsetting er å være det selskapet i Norge som bringer mest kapital tilbake til våre oppdragsgivere. Kanskje kan vi også gi deg noen kredittfaglige råd som er med på å redusere risikoen for å tape penger?

Som kunde hos Axactor Norway opplever du rask og kostnadseffektiv inndriving av pengene dine. Vi liker å kalle vår filosofi ”håndverksinkasso”. Vi mener at en faglig dyktig og engasjert saksbehandler, som er i tett dialog med skyldner, leverer de beste tjenestene.

Utviklingen i dine saker vil løpende rapporteres på din egen webportal.

Porteføljekjøp

Vurderer du å selge ut lån/fordringer, kan vi tilby følgende:

  • Kostnadsfri analysering og verdivurdering
  • Engangskjøp av porteføljer
  • Løpende kjøp av porteføljer.

Axactor har i dag en unik posisjon når det gjelder finansiering av porteføljekjøp og systemer for å håndtere store mengder forfalt gjeld.

Ta kontakt for verdivurdering!

AXACTOR CAPITAL AS

Telefon: +47 32 75 50 00
Telefaks: +47 32 75 50 01
Epost: capital@axactor.no

Scroll to top