Opplever din bedrift en økning i andelen av utestående?

Norge og verden er nå i en økonomisk krise og ringvirkningene av pandemien Covid-19 er det ingen som vet omfanget av enda. Dessverre begynner mange bedrifter allerede å merke økonomiske konsekvenser av krisen som blant annet viser seg i at det blir vanskeligere å få inn sine krav og at betalingsevnen hos bedrifter synker. Dette bidrar til at andelen av utestående øker dramatisk på kort tid, som igjen setter bedriften i en økonomisk ubalanse. 

I tillegg til at mange sliter med å få inn sine krav, har mange bedrifter egne interne utfordringer som følge av krisen. Dette har resultert i permitteringer, tap i salg av egne varer og tjenester med påfølgende tapte inntekter. Andelen utgifter øker og mange bedrifter må snu på krona og prioritere hardt. Kostnadskutt der det er mulig og tiltak for å øke inntjeningen bør være i fokus.

lamper

 

Hva bør du gjøre?

Hvis du er en av de som nå merker at andelen utestående stiger og at stadig flere saker går til inkasso, er det viktig å ta grep. Om du i tillegg har lang kredittid og i stor grad fungerer som gratis «bank» for kundene dine, er det godt å vite at det finnes løsninger for å effektivisere cash-flowen og snu den negative trenden før det er for sent. I et uforpliktende møte med Axactor kan vi regne på din situasjon og se hvor mye likviditet du kan hente inn, og hvordan.

Hvordan jobber Axactor med å få inn utestående?

Axactors unike løsninger og arbeidsmetodikk vil i de aller fleste tilfeller bidra til å korte ned antall kredittdager, gjøre arbeidet mindre ressurskrevende og sørge for at dine kunder prioriterer nettopp dine fakturaer. Ved hjelp av våre systemer har vi mulighet til å segmentere kundene dine og legge opp tilpassede purreløp basert på dine ønsker. Vi har høyt fokus på å løse saker allerede fra forfallsdato, og vårt mål er å sørge for å minimere andelen av saker som går helt til inkasso. Vår erfaring er at jo raskere vi tar tak i en sak, jo raskere og smidigere blir saken løst. Faktura er ferskvare og skal håndteres deretter!

Ved hjelp av en optimal blanding av automatikk og håndverksinkasso lærer vi opp dine kunder til å betale til forfall, slik at ikke dine fakturaer havner i bunken som kunden din velger å utsette. Om du ønsker det kan vi også ta oss av alle henvendelser fra kundene dine, og vi sørger for en god kundeopplevelse som ivaretar deres gode renommé. Vi har sterk tro på personlig dialog med skyldner, og erfaring med at tett oppfølging gir gode resultater!

Ved å la en profesjonell partner ta seg av fakturaoppfølging og purringer sikrer du at pengene kommer raskere inn på din konto, du får bedre likviditet og økt cash-flow. Når du overlater ansvaret til oss slipper du og din bedrift å bruke tid og ressurser på å få betalt, og gevinst i form av mer stabil økonomi. Du kan lese mer om hvorfor du bør outsource fakturaoppfølging her.
 

Ønsker du en uforpliktende prat med oss? Kontakt Birte Steen på birte.steen@axactor.com eller telefon +47 479 34 250.

Scroll to top