Hva er inkasso?

Inkasso er for mange et negativt ladet ord, og de fleste har opplevd å motta et inkassovarsel i løpet av livet, enten på grunn av forglemmelse eller manglende innbetaling av ulike årsaker. Det mange ikke tenker på er at inkasso er et nødvendig tiltak så lenge vi tillater å selge varer og tjenester på kreditt. Inkasso handler om å følge opp disse ubetalte fakturaene og finne gode løsninger som i varetar begge både kjøper og selger.

miljøbilde Mac axactor

Hva innebærer det å handle på kreditt?

Perioden etter at varen eller tjenesten er levert og frem til kunden betaler kalles for kredittid eller kredittdager. I praksis er bedriften som selger varen en midlertidig «bank» for sine kunder, og det påløper økte kostnader for en bedrift jo lenger kredittid de opererer med. Bedrifter må ofte selv låne penger for å dekke egne utgifter hvis de har store summer utestående. Det er vanlig å gi et visst antall dager i kredittid, som regel faktura med 14 dagers betalingsfrist. Noen ganger kortere, og ofte lengre med opp til 30 dager eller mer.

Når en bedrift gir kreditt er det en tillitserklæring til kunden og en gjensidig forventning mellom partene om at kravet betales tilbake. Alle som har solgt en vare eller tjeneste har krav på å få betalt.

Dersom vi ikke hadde hatt kreditt hadde det ikke vært mulig å kjøpe varer og tjenester uten å betale med en gang. Sett fra et økonomisk perspektiv er kreditt en nødvendig funksjon for å få samfunnet til å gå rundt og holde de økonomiske hjulene i gang.

Hva gjør et inkassoselskap?

Så lenge vi som kunde og forbruker ønsker å ha mulighet til å handle på kreditt, er det behov for inkassoselskaper. Et profesjonelt inkassoselskap, som Axactor, har konsesjon og nødvendig bevilgning til å drive penger inn for en tredjepart på en lovlig og rettferdig måte i henhold til lov om god inkassoskikk.

Inkassoselskaper har en viktig rolle i samfunnet og hjelper mennesker som står i en tøff, økonomisk situasjon med å finne løsninger for å løse saker så smidig og effektivt som mulig. Den viktigste jobben vi gjør er å hjelpe til med å sørge for at hardtarbeidende bedrifter får betalt og samtidig ivareta et godt kundeforhold gjennom å finne best mulig løsning for begge parter. Vi i Axactor mener at valget av inkassopartner er et omdømmevalg. Inkasso handler om mennesker og tillit da betalingsproblemer ofte kan være problematisk på mange måter. Vi har tro på at nøkkelen til suksess ligger i å oppnå tidlig personlig dialog, både med være kunder og våre kunders kunder. I motsetning til mange av våre konkurrenter, etterstreber vi alltid å løse saker før de går til inkasso.

Hva er forskjellen på ikke-rettslig og rettslig inkasso?

Ikke-rettslig inkasso er all kommunikasjon med skyldner for å få til en frivillig ordning. Dette omfatter brev, SMS, e-post og telefon for å få til dialog med skyldner og etterstrebe at kravet blir betalt før saken går over til rettslige skritt. Axactor legger mye ressurser i denne fasen for at vi sammen skal finne en god løsning og få avsluttet saken på et tidlig stadium. Dersom en sak ikke blir løst ved frivillighet vil inkassoselskapet ta en vurdering av kravet og vurdere rettslige skritt for å få inn pengene.

Kravene kan da sendes til rettslige instanser som forliksrådet, namsmannen og tingretten. Her vil kravets rettmessighet vurderes, samt at skyldner risikerer at det tas pant i formuesgoder, slik som eiendom og bil eller at det blir nedlagt trekk i lønn. Slik pågang er kostbart for skyldner og kan dra ut i tid. Axactor arbeider derfor aktivt for å oppnå frivillige løsninger. Den mest brukte formen for rettslig inkasso er å sende en utleggsbegjæring til namsmannen.

Hva er langtidsovervåkning?

Noen ganger har ikke skyldner økonomi eller verdi i eiendeler til å gjøre opp for seg på nåværende tidspunkt. Dersom hverken ikke-rettslig eller rettslig inndrivningsforsøk har ført frem overfører vi saken til langtidsovervåkning, også kalt overvåkning. Målet er at den økonomiske situasjonen til skyldner vil bedre seg over tid, for eksempel ved at de har fått jobb, arvet penger eller andre faktorer som bidrar til en bedret økonomisk situasjon, og at kravet da kan tilbakebetales.

Hva med internasjonal inkasso?

Noen ganger flytter kunden til utlandet før kravet er tilbakebetalt, eller du har kunder som kjøper varer av deg fra utlandet som ikke betaler. Vi forsøker alltid å oppnå kontakt med skyldner og løse saken fra Norge. Hvis vi ikke lykkes med dette sender vi kravet til en lokal agent i et lokalt inkassoselskap i det landet skyldner oppholder seg i. Agenten vil da kjøre inkassoprosess etter landets egne lover og regler. Axactor har agenter i 22 land og er medlem av LIC (League International for Creditors) som gir direkte tilgang til mange gode byråer internasjonalt.

 

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende prat med oss? Kontakt Birte Steen på birte.steen@axactor.com eller telefon +47 479 34 250.

Scroll to top