FAQ top banner

Ofte stilte spørsmål

Brev som skyldner kan motta

Purring

Noen bedrifter sender purring eller betalingspåminnelse dersom du ikke har betalt en faktura innen fristen. Det er ikke lovpålagt å sende purring og du kan ikke forvente eller kreve å få det før du mottar et inkassovarsel. I noen saker er det vi som sender deg purring på vegne av oppdragsgiver.

Inkassovarsel

Du skal få skriftlig inkassovarsel før en sak oversendes til inkasso. I noen saker er det vi som sender inkassovarsel på vegne av oppdragsgiver. Inkassovarselet har en betalingsfrist på minst 14 dager. Dersom fristen ikke overholdes blir saken overført til inkasso.

Betalingsoppfordring

Når en sak er overført til inkasso vil du motta en betalingsoppfordring. Den gir en frist på 14 dager til å enten å betale eller å komme med innsigelser mot kravet. Dersom dette ikke blir gjort går saken videre til rettslig inndriving.

Varsel om rettslig pågang

Du vil motta et skriftlig varsel om rettslig pågang i tilfeller hvor kravet oversendes direkte til namsmannen uten behandling i forliksrådet. Betalingsfristen i varselet skal være på 14 dager.

Betalingsutsettelse

Ta kontakt med oss dersom du ser at du ikke kan betale utestående beløp akkurat nå. Vi hjelper deg gjerne med å finne et betalingsalternativ som er aktuelt for deg.

Mener jeg har betalt

Har du betalt, men likevel fått brev fra oss? Har du betalt beløpet direkte til opprinnelig kreditor?

Send oss en kvittering over betalingen for å få den registrert hos oss. Vær oppmerksom på at det kan ta fra én til fire virkedager fra du har betalt til betalingen er registrert hos oss.

Kravet er feil

Det er viktig at du gjør noe med saken selv om du mener at den bygger på feilaktig grunnlag. Ta kontakt med oss så snart du blir oppmerksom på potensielle feil i kravet og forklar hvorfor du mener at det er feil.

Din tilbakemelding blir videreformidlet til opprinnelig kreditor og inkassoprosessen blir satt på vent. Innkrevingen blir gjenopptatt dersom kreditor oppgir at innsigelsene er åpenbart grunnløse. Dersom dere fortsatt er uenige blir kravet satt på hold og saken blir oversendt til forliksrådet for rettslig avgjørelse.

Ønsker å betale

For å betale utestående beløp må du benytte betalingsinformasjonen som du har mottatt. Dersom du ikke har dette tilgjengelig kan du ta kontakt med oss. 

Konsekvenser ved manglende betaling

Det er aldri lurt å ikke betale utestående beløp. Dersom det likevel skulle være tilfellet, og du har unngått å kontakte oss, går saken til innkreving. Du vil bli tilsendt flere inkassobrev og kan også bli kontaktet per telefon.

Det er viktig å huske at beløpet til inkasso hele tiden øker og at saken også kan gå videre til rettslig inndriving. Du finner en generell oversikt over inndrivingsprosessen her

Ta kontakt med oss for å finne ut hvilke muligheter du har.

Mottatt melding om sendt forliksklage

Det er ikke for sent å løse saken! Saken kan avsluttes ved at du betaler alle utestående beløp knyttet til gjeld, inkassosalærer og renter. Dersom du ikke kan betale hele beløpet er det også mulig å avtale en nedbetalingsplan. Ta gjerne kontakt med oss slik at vi sammen kan finne en løsning.

Betaler du ikke vil du få betalingsanmerkning, og gjelden kan videre kreves inn etter at en utleggsbegjæring er sendt.

Høy gjeld?

Det første du burde gjøre for å rydde opp i økonomien er å få oversikt over den samlede gjelden din.

Kontakt oss for å få oversikt over alle sakene som du har hos oss og alternative løsninger for nedbetaling av gjelden.

Scroll to top