Collection process top banner

 

Stegene i inkassoprosessen

Her er en generell oversikt over de ulike stegene i inkassoprosessen, fra utenrettslig til rettslig inkasso. Hvis du har problemer med å betale kravet eller ikke rekker å betale innen forfall er det viktig at du tar kontakt med oss slik at vi sammen kan finne en løsning.

Ta hensyn til at dette er en generell beskrivelse av prosessen og at unntak i den enkelte sak kan forekomme.

Faktura

En faktura utstedes av selger, og du som kjøper er pliktig til å betale denne. Dersom du ikke betaler innen betalingsfristen vil du motta purring eller inkassovarsel.

Purring

Noen bedrifter sender purring eller betalingspåminnelse dersom du ikke har betalt en faktura innen fristen. Det er ikke lovpålagt å sende purring og du kan ikke forvente eller kreve å få det før du mottar et inkassovarsel.

Inkassovarsel

Du vil motta et skriftlig inkassovarsel før saken overføres til inkasso. Inkassovarselet har en betalingsfrist på minst 14 dager. Dersom fristen ikke overholdes blir saken overført til inkasso.

Betalingsoppfordring

Når en sak er overført til inkasso vil du motta en betalingsoppfordring. Den gir en frist på 14 dager til å enten å betale eller å komme med innsigelser mot kravet. Dersom dette ikke blir gjort går saken videre til rettslig inndriving.

Varsel om rettslig pågang

Du vil motta et skriftlig varsel om rettslig pågang i tilfeller hvor kravet oversendes direkte til namsmannen uten behandling i forliksrådet. Betalingsfristen i varselet skal være på 14 dager.

Forliksklage

Det kan bli sendt klage til forliksrådet dersom betaling uteblir og du ikke har henvendt deg til oss, eller om det er uenighet i kravet. Forliksrådet vil forsøke å få partene til å inngå et forlik, men kan også avsi dom dersom partene ikke blir enige. Betaler du alle utestående beløp knyttet til gjeld, inkassosalærer og renter blir saken avsluttet hos forliksrådet.

Begjæring om utlegg

Når det foreligger tvangsgrunnlag for kravet, kan kravet sendes til namsmannen med en begjæring om utlegg. Det betyr at det søkes sikkerhet for det ubetalte kravet, og namsmannen vil undersøke om du har lønn eller eiendeler som det kan tas pant i. Saken avsluttes hos namsmannen hvis du betaler hele kravet.

Begjæring om tvangsdekning

Hvis kravet fortsatt ikke er betalt kan pengene kreves inn gjennom tvangsdekning med tvangssalg av eiendeler som det er tatt pant i. Tvangssalget avsluttes dersom du betaler hele kravet.

Scroll to top