Beredskapsplan og tiltak i Axactor for å håndtere Covid-19

Som følge av situasjonen som utvikler seg med spredning av Covid-19, følger det her informasjon om hvordan Axactor organiserer sitt arbeid for å sikre vårt samfunnsansvar og daglige drift.

Som en ansvarsfull bedrift har vi utarbeidet en beredskapsplan som i størst mulig grad skal sikre at vi: 

  • ivaretar vårt samfunnsansvar med å forhindre videre smitte 
  • at vi opprettholder normal drift på våre tjenester
  • at vi ivaretar våre kunders interesser 

Vi har opprettet en intern beslutningsgruppe som kontinuerlig følger med på og evaluerer situasjonen, og vi gjør løpende justeringer for å sikre god drift. Per 16.mars går driften tilnærmet som normalt, og dersom dette endrer seg vil vi sørge for å holde dere løpende informert.  

Kort oppsummert har vi følgende tiltak:  

  • Vi har utarbeidet en beredskapsplan. Det er viktig for oss ivareta vårt samfunnsansvar og våre kunders interesser. Dette innebærer en konkret plan for hvordan vi skal holde oss i drift i tråd med gjeldende råd og retningslinjer fra myndighetene. 
  • Vi har allerede mange ansatte på hjemmekontor (ca. 90 % jobber nå hjemmefra) med sikker tilkobling for å ivareta daglig drift og sensitiv informasjon.  
  • Vi gjennomfører alle møter digitalt og tar ikke imot besøk på våre kontorer. 

Det vil sannsynligvis i tiden som kommer bli viktig for norske bedrifter å følge opp og kreve inn sine krav. Dette samfunnsansvaret tar vi på alvor og vi er rigget for å takle oppgaven. 

Vi vil komme tilbake med mer informasjon hvis rutinene endrer seg.

Hjemmekontor Axactor

Scroll to top