Oppsummering av Den ekstraordinære generalforsamlingen i Axactor SE gjennomført i dag

Den ekstraordinære generalforsamlingen i Axactor SE ("Axactor" eller "Selskapet") ble holdt i Stockholm i dag ("EGF"). På dagsorden var det valg av nytt styre og ny valgkomité. Den ekstraordinære generalforsamlingen valgte, i samsvar med det reviderte forslag fra anmodende aksjonærer, som annonsert 10.01.17, følgende personer som nytt styre:

Den ekstraordinære generalforsamlingen i Axactor SE ("Axactor" eller "Selskapet") ble holdt i Stockholm i dag ("EGF").

På dagsorden var det valg av nytt styre og ny valgkomité.

Den ekstraordinære generalforsamlingen valgte, i samsvar med det reviderte forslag fra anmodende aksjonærer, som annonsert 10.01.17, følgende personer som nytt styre:

Bjørn Erik Næss (styreleder fra 01.03.17)
Dag Strømme (fungerende styreleder inntil 01.03.17)
Merete Haugli
Brita Eilertsen
Beate Skjerven
Nygårdshau
Terje Mjøs
Michael Hylander (vara styremedlem)

På grunn av Bjørn Erik Næss' nåværende ansettelsesforhold i DNB ASA frem til 1. mars 2017 vil Næss delta i styremøter fra 01.03.2017.

Den ekstraordinære generalforsamlingen valgte følgende personer som ny valgkomité:

Jarle Sjo, Leder av Valgkomiteen
Magnus Tvenge
Cathrine Lofterød Fegth

De to førstnevnte medlemmene av Valgkomiteen er i henhold til forslaget i innkallingen til ekstraordinær generalforsamling datert 23.01.17 og Cathrine Lofterød Fegth erstatter tredje foreslåtte medlem.

Alle vedtak ble enstemmig vedtatt av generalforsamlingen.

På Den ekstraordinære generalforsamlingen var totalt 395 702 319 aksjer representert direkte eller gjennom fullmakter, tilsvarende 32,26% av selskapets 1 226 488 769 ordinære aksjer på registreringsdatoen.

For mer informasjon:

Endre Rangnes, CEO, +47 4822 1111
Geir Johansen, CFO & Investor Relations, +47 47710451

Om Axactor:

Axactor er et inkasso- og gjeldsoppkjøps selskap med tilstedeværelse i Spania, Italia, Tyskland og Norge. Selskapet har en nordisk base og en pan-europeisk vekststrategi, som orienterer seg mot misligholdte lån i Europa. Dette markedet er vurdert til om lag 1 500 milliarder euro, og Axactors hovedfokus er inkasso og oppkjøp av porteføljer av misligholdte lån (NPL).​

Axactor investerer i ny teknologi og standardiserte systemer for å levere inkassotjenester som overgår kundenes forventninger. Axactor ble etablert i 2015 og har ca. 900 ansatte.​

Scroll to top